Brazilian Jiu-Jitsu at Submission Factory MMA Submission Factory MMA 1 Photo 1 Video

Kevin Kuwahara — Jiu Jitsu Instructor.

3401 Pasadena Avenue Los Angeles, CA
 • 323-870-9247
 • 323-432-7474
 • Heritage Square (1000 ft)
 • Lincoln/Cypress (2400 ft)
 • Southwest Museum (1 ml)
Sport class for
 • boys
 • girls
 • young men
 • young women
 • men
 • women
2017.04.24