Neighborhoods
Metro (R = 1 km)
Taekwondo at International Taekwondo College International Taekwondo College 1 Photo
7525 Fallbrook Avenue
Los Angeles, CA 91326
818-888-7979
  • Sherman Way (1.6 ml)
  • Roscoe (1.8 ml)
  • Canoga (1.9 ml)
Sport class for
  • boys
  • girls
  • young men
  • young women
  • men
  • women
2017.04.19