Thai boxing (Muay Thai) classes near subway «71st Street» (New York City)

Metro (R = 1 km)
Boroughs
Neighborhoods
Muay Thai Kickboxing at Brooklyn Brazilian Jiu-Jitsu Club on 13th Avenue Brooklyn Brazilian Jiu-Jitsu Club on 13th Avenue
7603 13th Avenue New York City, NY
  • 718-331-5487
  • 71st Street (2500 ft) BMT West End
  • 79th Street (3000 ft) BMT West End
  • New Utrecht Avenue (3800 ft) BMT Sea Beach
Sport class for
  • boys
  • girls
  • young men
  • young women
  • men
  • women
2017.02.12